Dodržte prosím postup u zálohování/obnovy dat. Za případné poškození zálohy neneseme odpovědnost.

Postup zálohování dat:

1) Soubory záloh jsou přenositelné jen mezi stejným typem operačního systému.

2) Vždy se před zálohováním ujistěte, že máte na svém zařízení aktuální verzi aplikace Deníku pacienta. Kontrolu provede na AppStore nebo Google Play. V případě, že vyšla nová verze, updatujte aplikaci. Hned po updatu proveďte zálohu! Zálohy mezi různými verzemi aplikace nejsou podporovány a způsobí poškození konzistence archivu a pád aplikace.

3) Proveďte zálohu svých dat.

Postup obnovy dat:

1) Soubory záloh jsou přenositelné jen mezi stejným typem operačního systému.

2) Před obnovou dat se ujistěte, že máte na svém zařízení stejnou verzi aplikace, ze které jste provedli poslední zálohu. V případě, že se liší, aktualizujte ji. Verze aplikace na zařízeních musí být stejné. Obnova dat mezi různými verzemi aplikace není podporována a způsobí poškození konzistence archivu a pád aplikace. Obnova dat z plné verze aplikace do verze Lite také není podporována.

3) Proveďte obnovu svých dat.

Aplikace umožňuje přenos dat z jednoho zařízení do druhého pomocí funkce zálohování/ obnova (pouze u stejného operačního sytému). Do vybraného zařízení se pak obnovou přenese vždy pouze celá poslední vytvořená záloha. Prosím pamatujte, že pro udržení stejného obsahu dat na zařízeních není vhodné provádět současně změnu obsahu na každém zařízení. On-line synchronizace obsahu mezi zařízeními není možná.

Poznámka: Maximální velikost zálohy je 450MB. V případě většího objemu dat použijte zálohování zařízení na Váš lokální počítač.